New Post! Gold Gondi Logos 

Best Motivational quotes in Gondi | motivational quotes about life

 Motivational quotes in Gondi

  • मिवा बदे बिर कामून यश सियान लासी नामोट तचेर मंतोम मावा, आपला भाषाते मोटीवेशनल कोट्स.
  • बादेगिर काम मंदार सेलेते मिवा बदे सपना मंदार ते तान success कीयानलासी बोना तरी मोटीवेशन ता गराज मनानता ते हिव मावा मोटीवेशन कोट्स मिवा समदी कामून success कियान लासी।

Gondi motivational quotes on success | free Download 

 
motivational quotes in gondi
 
HD मे Download करे
 Motivational quotes in Gondi
 
 

विचार इहीन वेहाट की
मिवा विचार तुन फोरो बोर तेर
दुसरो विचार कियलेन पाहिजे.

 
motivational qoutes in gondi
 
HD मे Download करे
 Motivational quotes in Gondi
 

गरुड़तुन सारखो फोरो सोनवाल मंदार ते,
कावळ्यालिर संघा मनवाल सुठी किम.

 

motivational quotes in gondi
 
 
HD मे Download करे
 Motivational quotes in Gondi
 
 
 

निमेट बदबिर वेळेस नवीन चूक
किसेक मनकीट ते समजे मासी येताट की
निमेट प्रगतीता रस्ताते मंतीट.

 
motivational quotes in gondi
 
HD मे Download करे
 Motivational quotes in Gondi
 

कठिण time वायार ते स्वाता:तुन वेहा,
शर्यत उंडे मारलेन मंता,
बारी इतेके नना उंडे मैलेने मंतोन.

 

 
motivational quotes in gondi

 

HD मे Download करे
 Motivational quotes in Gondi
 

उंदी गोष्टी हेतु इराट लोकुर पेसिवाल फोळदुन जय सेवा किंतेर
सोनवाल फोळदुन सेले.

motivational quotes in gondi
 
HD मे Download करे
 Motivational quotes in Gondi
 

मैवाल मजा असकेन वांता
बसके समदिर मिवा हारे मायवडा सरी सूडसेर मंदानतेर.


👆
 

Leave a Comment