New Post! Gold Gondi Logos 

कोयतुर गोंड़ गांवगाळा व्यवस्था | गोंडी पुनेम सगा व्यवस्था gondwana

जय गोंडवाणा iGondi मे स्वागत आपका है
 
कोयतुर गोंड़ गांवगाळा व्यवस्था | गोंडी पुनेम सगा व्यवस्था gondwana

कोयतुर गोंड गावगाळा व्यवस्था

१. नार पाटलाल – गावाचे देखभाल

२. देवारी पेन्क तुंगे – देवाची पुजा करणारा

३. घटयाल हिशोब इरे- गावातील जमा खर्च ठेवणे

४. महाजन बोनाय रोताल निवोद पाणी , सर्व समाज त्यांच्या घरी बसने , त्यांच्या घरातुन सर्व पुजा सामान घेउन जाने , त्याचे हाताने पुजा उदघाटन करणे.

५. भुमकाल हवालदार पुर्ण गावातील लोकांना पुकारा देवून मिटींगला बोलावणे

गोंडी पुनेम सगा व्यवस्था

१. गावागाळा -नार – गावची रचना

२. पेनगळा – पेनकना ठिकाण- देवस्थान मंदिर

३. राजगढ – राजालीर , मोकाशी – राज्य कारभार / देखभाल

४. मुटवापाई – अवाल बाबो

५. वरवागढ- पटाळी थोटयाल – प्रधान थोटी

बडापेन – पेरसापेन कार्यप्रमुख

१. कटोळा – सगा पेन – पेरसापेन पुजारी

२. मोकाशी – ढाल बल्म पियवाल

३. पाटलाल- बडे बलगा पियवाल

४. सोयराल – पारी सळे

५. धाय र्‍याल – पटाळी, थोटयाल

गढ़ व्यवस्था

१. देवगढ – पेनदा ठिकाण

२. खोबरागढ – शिमगात नेटी खोबरे तुसांताट

३. नवगढ – सोय र्‍याल धाय र्‍याल मीरेमासी नवोग तिंताट

४. गावगाळा – नार पाटलानगा रोन उदवाल

५. राजगढ – राज्य कितोर राज्यालिर

पेनसगा रिवाज

१. अट्म- सेलाळ – मियाळ

२. कुटूंब – रोता पाळीतेर – एका आडनावाचे कुंटुब

३. धाय र्‍याल – रोतोर पटाळी – त्याच आडनावातील प्रधान

४. सोय र्‍याल– सगा सुटी किसी बवे मुद सगांम तनवा सगा सुटी किसी बवे मुद सगा जमेमातांग- आपले सगा सोडुन तिन सगा मध्ये समाविष्ट होतात .

५. शेळ- शेळमी – शेळमी रोन – माहेर घर

६. सळे येळूंग नुहुक सगा – 750 गोत्र इताल मावा गोंडी कोयापुनेम,

धर्म – धर्म – गुरू पारीकुपाल लिंगो रचि किता धर्म …

 

1 thought on “कोयतुर गोंड़ गांवगाळा व्यवस्था | गोंडी पुनेम सगा व्यवस्था gondwana”

Leave a Comment